Resonanzlehre

De Resonanzlehre, ontwikkeld door Thomas Lange, is voor musici die op zoek zijn naar een bewegingskwaliteit die hun muzikale expressie optimaal tot klinken laat brengen.
Een positieve bijkomstigheid van deze klank-georiënteerde bewegingsleer is dat, door de beoefening ervan, onnodige spanningen, blessures en mentale blokkades verdwijnen en vanaf het begin niet kunnen ontstaan. Voor musici die zich fysiek en/of mentaal onvrij voelen, biedt de Resonanzlehre handvatten om tot een uitgebalanceerd, muzikaal lichaamsgebruik te komen.

Door het beoefenen van de Resonanzlehre leert de musicus zijn eigen lichaam zo te gebruiken dat zijn muzikale zeggingskracht zich moeiteloos in de vorm van geluidsgolven vertaalt. Het gaat erom de muziek zoals de musicus die voelt aan het oor van de luisteraar te brengen, en hierin met de luisteraar te resoneren. Wanneer er een situatie ontstaat waar musicus en luisteraar wederzijds met elkaar resoneren, wordt het delen van muziek een veel intensere en enerverende ervaring dan op het gemiddelde concert.

Klank en beweging
Het belangrijkste aspect van musiceren is klank. Musici zijn klankkunstenaars. De kwaliteit van de lichaamsbeweging van een musicus bepaalt de kwaliteit van zijn/haar klank. Andersom bepaalt de kwaliteit van de klank in welke kwaliteit het lichaam bewogen wordt. Het waarnemen van de resonantie van klank heeft een grote invloed op het bewegen. Het werkt dus twee kanten op, als ware het een munt met aan de ene kant klank, aan de andere kant beweging. De munt is een geheel, en in de Resonanzlehre worden klank en beweging als eenheid gezien.

Is er in de klank genoeg ruimte voor emotie en gevoel voor de muziek? Heeft de klank bijvoorbeeld genoeg resonantie, zodat deze de luisteraar in beweging kan zetten? Of blijft de muziek steken in het instrument? Dit zijn o.a. vragen die naar boven kunnen komen in een sessie. Als trainer ga ik in op wat de musicus mij laat horen, en werken we samen aan het vrijmaken van wegen om tot een optimaal musiceren te komen.
Bijna altijd wordt in de eerste sessie het lichaam d.m.v. oefeningen vrijer gemaakt om de connectie tussen horen en bewegen te intensiveren. Lang niet altijd is het lichaam in staat om optimaal te reageren op gehoorde klanken. Bij bijvoorbeeld fysieke en mentale spanningen (waaronder ook podiumnervositeit) is het lichaam niet vrij voor muzikale beweging, en wordt de resonantie van de klank (deels) gedempt. De emotie en zeggingskracht van de muziek komen dan weinig tot uiting in de geluidsgolven, en blijven steken in het instrument of het lichaam. Door de oefenstructuur komt het lichaam in een balancerende vorm van waaruit klank moeiteloos de optimale gestalte krijgt.

Klank-balansoefeningen
De Resonanzlehre is van huis uit een klank-georiënteerde bewegingsleer, waarvan de audiomotorische bewegingskwaliteit van het lichaam het uitgangspunt is. Grof gezegd heeft dat ermee te maken dat bewegingen via het gehoor- en evenwichtsorgaan gebalanceerd worden. Voor een musicus moet het horen de leidende actie bij het bewegen zijn.
De bedoeling is dat de musicus na het leren van de oefenstructuur, deze regelmatig uitvoert en hierdoor het lichaam balancerend en muzikaal leert bewegen. Dit is een zelfhulp-principe: door middel van de oefenstructuur kan men de bewegingskwaliteit zelf integreren in het lichaamsgebruik, en is men dus na een tijdje niet meer afhankelijk van een trainer.

Alle instrumenten
De oefenstructuur wordt in principe zonder instrument uitgevoerd, en tussendoor vindt er toepassing plaats op het instrument met een muziekstuk, improvisatie, toonladder of gewoon willekeurige tonen (afgestemd op waar de cliënt behoefte aan heeft). De basisprincipes van de resonantierijke bewegingskwaliteit zijn voor iedere musicus hetzelfde, en daarom is de oefenstructuur voor alle instrumentalisten zinvol.
Tijdens mijn opleiding heb ik musici van alle instrumenten leren benaderen. Per instrument is het mij bekend waar de uitdagingen liggen als het gaat om het instrument-specifieke handwerk. Blazers, toets- en snaarinstrumentalisten, slagwerkers en ook elektrisch versterkte instrumentalisten zijn bij mij van harte welkom. En dan niet te vergeten: de zangers, sprekers en dirigenten. Ieder mens is anders, en daarom benader ik iedere cliënt op een andere manier: ik ga in op wat de cliënt mij laat horen, zien en voelen, en ik ga op zoek naar wat diegene naar mijn inzicht nodig heeft.

Onderwerpen:

Klank waarnemen in de ruimte
Het horen de beweging laten leiden
Muzikaal bewegen
Resonantie waarnemen
Trillingen waarnemen
Volheid en kwaliteit van klank
Gewichtgevoel v/h lichaam en lichaamsdelen
Zwaartepunten van lichaamsdelen
Balans
Driedimensionaal uitgebalanceerde, gecentreerde beweging
Lichaam als eenheid
Lichaam als mobile
Bewegen met “Schwung”
Audiomotoriek
Blessures voorkomen
Blessures verhelpen
Ademvrijheid
Ademkracht
‘Ademsteun’ (voor blazers)
Spiertonus
Doseren van spierspanning
Muzikale spieren
Podiumnervositeit
Vertrouwen
Zeggingskracht en emotie in klank
Praktische oefenstrategieën
Voorbereiden op optredens
Klankgerichte instrumentale- of zang-‘techniek’
Virtuositeit en snelheid

%d bloggers liken dit: